1. دکتر برجیس

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز برای اطمینان از بارداری باید 4 روز بعد از عقب افتا...
  0
  می 26, 2017 در 4:22 ب.ظ
 2. دکتر برجیس

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز، سرخود دارو مصرف نکنید. برای انجام ارزیابی کامل و...
  0
  می 26, 2017 در 4:21 ب.ظ
 3. دکتر برجیس

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز برای اطمینان از بارداری باید 4 روز بعد از عقب افتا...
  0
  می 26, 2017 در 4:19 ب.ظ
 4. دکتر برجیس

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز اگر پریود شما از لحاظ تعداد روز و حجم خونریزی شبیه...
  0
  می 26, 2017 در 4:17 ب.ظ
 5. دکتر برجیس

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  جفت مارژینال یعنی جفت پایین قرار گرفته است. اگر جفت در نيمه...
  0
  می 26, 2017 در 4:14 ب.ظ
 6. دکتر خاتمی

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  علت شايع خون در مدفوع آلرژي‌ نوزاد به شير گاو است. آلرژي به...
  0
  می 24, 2017 در 5:11 ب.ظ
 7. دکتر خاتمی

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز، مشکل خاصی وجود ندارد. بچه های که شیرمادر بیشتر می...
  0
  می 24, 2017 در 5:08 ب.ظ
 8. دکتر خاتمی

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز مشکلی ندارد، طبیعی است.
  0
  می 24, 2017 در 5:07 ب.ظ
 9. دکتر خاتمی

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فکر می کنید این جواب باید گزارش داده شود.

  گزارش لغو
  دوست عزیز پشت سر بچه چون روی بالشت قرار می گیرد اغلب موی آن...
  0
  می 24, 2017 در 5:06 ب.ظ